Об’єднання двох pdf-файлів в один

Виникла необхідність об’єднати кілька PDF-файлів в один PDF-файл без використання Adobe Professional.

Виявилося, це можна зробити і можна зробити в Linux дуже легко і, звичайно ж, безкоштовно.

Цей процес вимагає встановлення двох пакунків: Ghostscript і Pdftk.

Пакунки доступні в репозитаріях вашого дистрибутива.

Якщо ви збираєтеся встановити їх за допомогою apt, використовуйте наступні команди:

apt-get install gs

apt-get install Pdftk

Тепер можна відкрити термінал і виконат наступну команду:

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=distributed_database.pdf -dBATCH "Документ2.pdf" monitoryng_ruhu.pdf

Увага! Параметри команди gs регістрозалежні.

Змініть назви “Документ2.pdf” та monitoryng_ruhu.pdf PDF-файлів (назви файлів вказуємо в лапках якщо вони містять пробіли або кирилицю),

на ті які ви хочете об’єднати і змінити назву distributed_database.pdf назвою, якою ви хотіли б назвати свій об’єднаний PDF-файл.

Якщо ви не вказали теку, об’єднаний документ буде створено у вашій домашній теці.

Ця команда дозволяє об’єднати більше, ніж два документи.

Якщо ви хочете об’єднати три або більше PDF файлів, просто додайтє в команду назви файлів розділені пропуском.

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo

Advertisements