Перевтілення StrSum: Clipper

StrSum версія Clipper

Clipper вже історія. Але код можливо, ще десь і працює.

Файл: ADIGITS.PRG

...
 PUBLIC over10
 over10='надцять'
 DECLARE akop[4]
     akop[1]='копiй'
     akop[2]='ка'
     akop[3]='ки'
     akop[4]='ок'
 DECLARE akrb1[5]
     akrb1[1]='грив'
     akrb1[2]='ня'
     akrb1[3]='нi'
     akrb1[4]='ень'
     akrb1[5]=.t.
 DECLARE akrb2[5]
     akrb2[1]='тисяч'
     akrb2[2]='а'
     akrb2[3]='i'
     akrb2[4]=''
     akrb2[5]=.t.
 DECLARE akrb3[5]
     akrb3[1]='мiльйон'
     akrb3[2]=''
     akrb3[3]='и'
     akrb3[4]='iв'
     akrb3[5]=.f.
 DECLARE akrb4[5]
     akrb4[1]='мiльярд'
     akrb4[2]=''
     akrb4[3]='и'
     akrb4[4]='iв'
     akrb4[5]=.f.
 DECLARE akrb5[5]
     akrb5[1]='трильйон'
     akrb5[2]=''
     akrb5[3]='и'
     akrb5[4]='iв'
     akrb5[5]=.f.
 DECLARE adigits1[20]
     adigits1[01]=''
     adigits1[02]='один'
     adigits1[03]='два'
     adigits1[04]='три'
     adigits1[05]='чотири'
     adigits1[06]="п'ять"
     adigits1[07]='шiсть'
     adigits1[08]='сiм'
     adigits1[09]='вiсiм'
     adigits1[10]="дев'ять"
     adigits1[11]='десять'
     adigits1[12]='оди'
     adigits1[13]='два'
     adigits1[14]='три'
     adigits1[15]='чотир'
     adigits1[16]="п'ят"
     adigits1[17]='шiст'
     adigits1[18]='сiм'
     adigits1[19]='вiсiм'
     adigits1[20]="дев'ят"
 DECLARE adigits2[8]
     adigits2[1]='двадцять'
     adigits2[2]='тридцять'
     adigits2[3]='сорок'
     adigits2[4]="п'ятдесят"
     adigits2[5]='шiстдесят'
     adigits2[6]='сiмдесят'
     adigits2[7]='вiсiмдесят'
     adigits2[8]="дев'яносто"
 DECLARE adigits3[10]
     adigits3[01]=''
     adigits3[02]='сто'
     adigits3[03]='двiстi'
     adigits3[04]='триста'
     adigits3[05]='чотириста'
     adigits3[06]="п'ятсот"
     adigits3[07]='шiстсот'
     adigits3[08]='сiмсот'
     adigits3[09]='вiсiмсот'
     adigits3[10]="дев'ятсот"
 DECLARE adigitst[3]
     adigitst[1]=''
     adigitst[2]='одна'
     adigitst[3]='двi'
...

Файл: SUMFRAZA.PRG

* Сума прописом s87
*  Compile: clipper sumkrb.prc /n
*   Link: rtlink fi sumkrb li clipper
*

*
* in: nsum - сума
* out: сума прописом
*

 FUNCTION strsum
 PARAMETERS nsum
 PRIVATE ssum,nkop,skrb,ntriads,ntriad,st,csum
  ssum=ltrim(str(nsum,17,2))
  nkop=val(right(ssum,2))     && видiляю копiйки
  skrb=left(ssum,at('.',ssum)-1) && видiляю гривнi

  ntriads=int(len(skrb)/3)+;
       if(len(skrb)%3<>0,1,0)   && визначаю кiлькiсть трiад
  ntriad=0
  st=0
  csum=''

  if val(skrb)>0   && nsum>0          && ї гривнi? (skrb)
   skrb=space(ntriads*3-len(skrb))+skrb   && добавити пробiли неповнiй т.
    for ntriad=ntriads to 1 step -1
      nt=str(ntriad,1)
      st=substr(skrb,(ntriads-ntriad)*3+;
              if(ntriads-ntriad>0,1,0),3) && видiляю трiаду
      csum=csum+if(st=='000','',;
           strtriad(@st,akrb&nt[5])+' '+;
           akrb&nt[1]+akrb&nt[ind(val(substr(st,2)))]+' ')
    next ntriad
* дописати назву грошовоi одиницi коли остання трiада '000'
    csum=csum+if(st=='000'.and.skrb<>'0',akrb&nt[1]+akrb&nt[ind(val(st))]+' ','')
* дописати копiйки
    csum=csum+if(nkop<10,'0','')+ltrim(str(nkop,2))+' '+;
           akop[1]+akop[ind(nkop)]
  elseif nkop>0    && ї тўльки копўйки
    st='0'+right(ssum,2)
    csum=strtriad(@st,.t.)+' '+akop[1]+akop[ind(nkop)]
*    csum=csum+if(nkop<10,'0','')+ltrim(str(nkop,2))+' '+;
*           akop[1]+akop[ind(nkop)]
  endif
  csum=rupper(substr(csum,1,1))+substr(csum,2)
 RETURN csum

*
* in: @st - адрес трiади
*   ltriad - .f. трiада чоловiчого роду, .t. трiада жiночого роду
* out: трiада словами
*
 FUNCTION strtriad
 PARAMETERS st,ltriad
 PRIVATE digit,t,c
  t=val(st)
  c=''
  if t>99
   digit=int(t/100)
   c=adigits3[digit+1]+' '
   t=t%100
  endif
  if t>19
   digit=int(t/10)
   c=c+adigits2[digit-1]+' '
   t=t%10
  endif
  if (ltriad.and.t<3)     && трiада ж. роду
   c=c+adigitst[t+1]
  else
   c=c+adigits1[t+1]+iif(t>10,over10,'')
  endif
 RETURN c

*
* in: n - число         && i - цiле число<20
* out: iндекс закiнчення
*
 FUNCTION ind
 PARAMETERS n
  i=if(n<20,n,n%10)
 RETURN if(i==1,2,if(i>=2.and.i<=4,3,4))

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo

Advertisements

One Response to Перевтілення StrSum: Clipper

 1. Пінгбек: Кілька перевтілень StrSum() « Java це просто

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: